MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků
MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků

Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení inovativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký.

 

 

Projektování s prvky programu Začít spolu v naší mateřské škole probíhá v souladu s RVP PV a prolíná se do všech činností.

Projektování MŠ

V oblasti projektování v naší mateřské škole se zmíníme o  těchto projektech: 

Zapojili jsme se do ekologického projektu „Malý zahradníček“. Pomáháme přírodě venku,  kde se staráme o naši zahradu a přírodu celkem. Ve třídě pak pozorujeme a pěstujeme rostlinky, živočichy, děláme záznamy do badatelských knih a zkoumáme jako praví ,,Zkoumálkové". Také sbíráme papír, abychom odlehčili přírodě. Dále víčka od pet lahví pro nemocnou kamarádku. Nezapomínáme na jednotlivé dny v kalendáři věnované přírodě.

Také projekt „Celé Česko čte dětem“ jsme uvítali s nadšením. Zapojí se do něho mnoho rodičů, příbuzných a známých rodin dětí z mateřské školy, osobností města Skutče a okolí. Zpětná vazba je pro nás velmi přínosnou v další práci s dětmi. Rodiče a děti prezentují pravidelné každodenní čtení doma zápisem o přečtené knize na společný záznamový arch, ukázkou dané knihy a vyprávěním obsahu knihy ostatním dětem. Součástí projektu je také Velké a malé čtení. Podrobné informace jsou k dispozici v konkrétně vedených záznamech a materiálech o projektech.

Co je projekt ,,Zdravá pětka"?  ,,Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den - od snídaně po večeři!" říká nám tento projekt. Děti se tak nenásilnou formou budou učit zdravému životnímu stylu, který je tak potřebný v současné uspěchané společnosti.

Projektování obsahu vzdělávání na úrovni třídy s prvky programu „Začít spolu“

Tematický celek s prvky programu Začít spolu je krátkodobý plán v rozsahu cca 1- 2 týdnů. Součástí plánu je i formulář pro jeho záznam.

Je zvoleno téma projektu (část z integrovaného bloku, následně z tematického bloku) cca na 1 – 2 týdnů.

Připraví se aktivity (činnosti) vedené (řízené) učitelkou, které se vztahují k tématu. Řízené aktivity, které se s dětmi dělají ve třídě i při pobytu venku.

Samostatné aktivity (činnosti) dle volby dětí (nepřímo řízené učitelkou) vztahující se k tématu se připraví tak, aby si každé dítě ve třídě mohlo z nabídky činností vybrat. Tyto samostatné činnosti by měly respektovat rozmanité učební styly a pokrývat všechny typy inteligencí (viz. Teorie mnohačetných inteligencí H. Gardner) a proto každý typ inteligence by měl být v nabídce činností zastoupen. Vše se odehrává v centrech aktivit. V jednotlivých centrech se mohou jednotlivé typy inteligencí i setkávat a opakovat (viz níže označení).

Při přípravě samostatné činnosti se počítá s tím, aby každá z nich splňovala  tři následující podmínky:

  • činnost děti provádějí samostatně (bez přímého vedení učitelkou)
  • činnost je založena na spolupráci dětí (kooperace)
  • činnost umožňuje dětem volit vlastní postup a způsob řešení

(tzn. je na dětech, jaký postup si zvolí, odkud začnou, které materiály a pomůcky využijí)

Navrhují se i náměty k začlenění rodičů do přípravy či realizace tohoto tématu

Samostatné činnosti dle volby dětí (nepřímo řízené učitelkou):

Každá z činností respektuje tyto zásady:

  • činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně
  • činnost je založena na spolupráci dětí
  • činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu

K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí.

Základní přehled samostatných činností, které mají děti v průběhu týdne v nabídce, je vyjádřen v myšlenkové mapě. Jedná se o aktivity, které probíhají v centrech aktivit bez přímého vedení učitelkou. Jsou to činnosti samostatné, které učitelka pouze ovlivňuje. Řídí je tím, že je předem promyslí a dětem nabídne (nástěnka nabídky úkolů v otevřených centrech). V tuto chvíli její „řízení“ končí. Ve fázi, kdy si děti vyberou činnost z nabídky, kterou jim učitelka představí, je jen na nich, jak se k zadání postaví, jakým způsobem budou postupovat, k jakému výsledku dojdou. V tuto chvíli je učitelka v roli pozorovatele, popř. konzultanta, pokud si děti její pomoc vyžádají.

Je třeba připomenout, že zásadní podmínkou úspěšné realizace samostatných aktivit ve třídě je prostředí třídy. Nejen vybavení pomůckami a materiály, ale i samotné prostorové uspořádání. Centra aktivit podporují možnost pracovat v témže čase na různých úkolech. Tímto způsobem mohou děti pracovat hned ode dne, kdy téma zahájily, což bývá nejčastěji počátkem týdne – tedy od pondělí. V případě, že s realizací samostatných činností nemá pedagog zatím příliš zkušeností (což znamená, že ani děti nejsou na tento způsob zvyklé) doporučuje se zavádět samostatné činnosti
postupně - systémem tzv. „sněhové koule“. Princip spočívá v tom, že v pondělí dáme do nabídky dvě až tři samostatné činnosti. Každý další den k nim pak přidáváme o jednu činnost či dvě činnosti navíc. Prostě „nabalujeme“. Činnosti, které jsou v nabídce od pondělí, děti už znají a není třeba je každý den znovu vysvětlovat.

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:11

Slunce zapadá:20:53